Batalion Reprezentacyjny
Praca w ORWP
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.

Batalion Reprezentacyjny WP poszukuje kandydatów do służby w Orkiestrze Reprezentacyjnej WP
.


Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:
            - odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej do NSR,

            - wzrost 170 - 185 cm.

            - niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym
              (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania),
            - bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,
            - preferowany wiek do 28 lat,

            - odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu,

            - posiadanie paszportu,

            - ukończenie szkoły muzycznej II stopnia (trąbka, waltornia, klarnet).


Postępowania obejmować będą:
            - rozmowę indywidualną,
            - rozmowę z psychologiem,
            - analizę dokumentów personalnych,
            - przegląd lekarski,
            - sprawdzian z wychowania fizycznego: bieg na 3000m, podciąganie na drążku, skłony w przód

              oraz bieg wahadłowy 10x10,

            - test koordynacji ruchowej.


Wymagania i normy ze sprawdzianu z wychowania fizycznego opisuje tabela:
TABELA ĆWICZEŃ I NORM DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
            - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
            - dowód osobisty, książeczka wojskowa,
            - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału
               w egzaminie z wychowania fizycznego,

            - świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):
            - dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne,

               list gratulacyjny itp.),
            - dokumentacja medyczna.

W czasie trwania egzaminów batalion nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

UWAGA:

 

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email personalna_breprwp@o2.pl.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • stopień,
  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej,
  • wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,
  • WKU.
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).